Đoàn Giáo sư, Tiến sĩ Hàn Quốc tham quan, trao đổi kinh nghiệm với Tổng Công ty Trí Đức

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh v/v tổ chức đón tiếp và phối hợp làm việc với Đoàn giáo sư nước ngoài đến khảo sát và theo chương trình đề xuất, Đoàn có kế hoạch khảo sát Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái, phỏng vấn Lãnh đạo UBND thành phố Móng Cái và một số doanh nhân trên địa bàn. 
Thành phần tiếp đón Đoàn gồm: UBND thành phố Móng Cái; Ban Quản lý Cửa khẩu Móng Cái; Tổng Công ty Trí Đức; Công ty Cổ phần Thành Đạt; Công ty XNK Vĩnh Thịnh; Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Texhong Ngân hà.
Sau khi làm việc tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Móng Cái, Đoàn đã tới thăm trụ sở Tổng Công ty Trí Đức tại đường Đại lộ Hòa Bình, khu Thượng Trung, Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh.

 

Đoàn và Đại diện Tổng Công ty Trí Đức trao đổi kinh nghiệm