DỰ ÁN MỞ RỘNG, NÂNG CẤP CỬA KHẨU QUỐC TẾ MÓNG CÁIDự án mở rộng, nâng cấp cửa khẩu quốc tế Móng Cái được phê duyệt cuối tháng 10/2015 và giao cho Công ty Cổ phần Phát triển và Xây dựng Trí Đức chịu trách nhiệm thi công. Nội dung đầu tư gồm: Cải tạo và mở rộng nhà kiểm tra, kiểm soát hoạt động xuất, nhập khẩu, xuất nhập cảnh; xây dựng mới nhà làm việc kiểm soát liên ngành cao 2 tầng; nhà chờ làm thủ tục kiểm soát xuất nhập cảnh 1 tầng và các hạng mục phụ trợ khác... Tổng mức đầu tư 150 tỷ đồng từ ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu.

Dự án Mở rộng nâng cấp Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đang được triển khai đúng tiến độ. Khi hoàn thành sẽ góp phần giúp các lực lượng chức năng hoạt động thuận lợi, hoạt động lưu thông nhanh gọn, thông thoáng, chính xác, giảm ùn tắc cục bộ vào những giờ cao điểm cho người và hàng hoá xuất nhập cảnh qua cửa khẩu.  Đây là dự án mang tầm chiến lược kinh tế theo đúng chủ trương của Chính Phủ. Hàng năm, Tỉnh Quảng Ninh thu nộp ngân sách nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng (mà nguồn thu chính là từ hoạt động xuất nhập khẩu) đóng góp một phần quan trọng trong việc phát triển, ổn định kinh tế - xã hội của các nước.

Dự án mở rộng, nâng cấp cửa khẩu quốc tế Móng Cái sẽ góp phần để Quảng Ninh thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2020 sẽ Xây dựng thành phố cửa khẩu quốc tế Móng Cái thành đô thị loại II biên giới, hiện đại, thân thiện với môi trường, là trung tâm kinh tế, thương mại, thực hiện tốt chức năng đảm bảo quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.